среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki z Winylu na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku przypadków.

Konstrukcja plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Ogrodzenie PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane plot Winylowe na plot i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий